Andrea Melicherčíková
  29.11.1982
  Víglaš - Malý Sliač 306, 962 12 Detva
  +421 907 329606
  melada@post.sk