Sliač 2005                       
          Pyrotechnici                     
          Vyprosťovanie BB           
          Slovnaft 2005                  
          Absolventský ples 2006   
          Hasičský ples 2006          
          Slovnaft 2006                  
          Dekanova chata               
          Obhajoby                        
          Malovanie chodníka         
          Lodenica                         
          Promócie